Aktuality

Nově pro Vás odborně provádíme sanační systémy

 

Spočítejte si zda dosáhnete na dotaci:

KALKULAČKA PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

 

Osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů


Ušetřit až přes polovinu nákladů budou moci majitelé rodinných domů díky programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám. Žádosti začne Státní fond životního prostředí přijímat 1. dubna v 10 hodin....více zde

Stali jsme se kvalifikovaným dodavatelem !! Osvědčení vydává Ministerstvo pro místní rozvoj a tímto splňujeme požadavky klientů na čestnost a poctivost. Nejsme zapsáni na žádné černé listině a jako jedna z mála firem Vás nebudeme tahat za nos !!

Navštivte náš Facebook profil


Profesní složení firmy

Zedník - mistr 64
Tesař 12
Sádrokartonář 18
Malíř 8
Elektrikář 8
Vodák 12
Topenář 16

 

 

Příhlášení k odběru

Reference

_DAN1921.jpg

Spočítejte si zda dosáhnete na dotaci:

KALKULAČKA PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI V SEZNAMU ODBORNÝCH DODAVATELŮ

Naše firma Vám vytvoří potřebné dokumenty pro žádost o dotace na program "Nová zelená úsporám"

Rekonstrukce rodinných domů a plynové spotřebiče

Chystáte se v rámci programu NZÚ vyměnit okna či dveře nebo změnit systém větrání vašeho domu a zároveň máte doma plynový spotřebič?
 

Potom musíte pamatovat na to, že při těchto nebo dalších stavebních úpravách, při kterých se mění přívod spalovacího vzduchu, výměna vzduchu v místnosti nebo objem prostoru pro plynový spotřebič kategorie A nebo B, musíte v souladu s požadavky ČSN EN 1775:2008 a TPG 704 01 - Změna 1 zajistit:

  • provedení přepočtu objemu prostoru, průtoku vzduchu a potřebného množství spalovacího vzduchu pro spotřebiče v kategorie A nebo B podle požadavků pro jednotlivá provedení spotřebičů,
  • ověření nepřípustného podtlaku u spotřebičů v provedení B,
  • provozní revizi plynového zařízení (neprodleně po dokončení stavebních úprav nebo před uvedením nového spotřebiče do provozu).

Tato povinnost platí i v případě, že si pořizujete zcela nový plynový spotřebič kategorie A nebo B (ať už do stávajícího domu nebo novostavby).

Plynový spotřebič kategorie A je ten, pro který se vzduch pro provoz spotřebiče přivádí z prostoru, ve kterém je spotřebič instalován, a spaliny jsou odváděny do téhož prostoru. Plynový spotřebič kategorie B je pak takový, pro který se vzduch pro provoz spotřebiče rovněž přivádí z prostoru, ve kterém je spotřebič instalován, ale spaliny jsou odváděny do venkovního prostoru. Blíže viz např. http://www.tzb-info.cz/2019-plynove-spotrebice-i .

Přepočet nebo ověření nepřípustného tlaku podle výše zmíněné technické normy vám zajistí kvalifikovaná osoba, např. revizní technik plynových zařízení, revizní technik spalinových cest, projektant s autorizací v oboru technika prostředí staveb nebo soudní znalec v příslušném oboru.

Podpora na rekonstrukci rodinných domů 
a to ve výši 25% z nákladů (při snížení potřeby tepla na vytápění alespoň 40%)
a to ve výši 35% z nákladů (při snížení potřeby tepla na vytápění alespoň 50%)
a to ve výši 50% z nákladů (při snížení potřeby tepla na vytápění alespoň 60%)
a bonus za kombinaci s dalšími opatřeními
fixní dotaci na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
podporu na projektovou dokumentaci a energetický posudek, technický dozor stavebníka

Do programu budou akceptovány realizace započaté od 1. 1. 2013.


Nová zelená úsporám2013

O programu ve zkratce:
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech.
Žádosti o dotace jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev. Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, která proběhla po 1. 1. 2013. Finanční prostředky Programu musí být vyčerpány do konce roku 2014.


Základní členění Programu:
Program je členěn do těchto základních oblastí podpory:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících budov rodinných domů
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
D. Podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření
E. Bonus za kombinaci vybraných opatření

Kdo může žádat o podporu:
Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby.

Cíle Programu:
Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.
Žadatelé o dotaci
Rodinné domy
Bytové domy
Veřejné budovy


Úvěry na opravy a modernizace - Panel 2013 +

Žádosti do programu se příjmají od 11. ledna 2013. 

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.
Úrok - již od Referenční sazby Evropské komise, která je od 1. března 2013 0,88% p.a.
Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

Vyhledávání

Joomla Template by Joomla51.com